Phạt Formosa 560 triệu đồng vụ chôn rác thải trong trang trại
Công ty Formosa và công ty Môi trường đô thị TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng về hành vi chôn chất thải độc hại.

Vietnamnet