Một km gánh nghìn căn hộ: 'Điểm đen' quá tải mới ở Hà Nội
Chỉ riêng khu vực cạnh bến xe Mỹ Đình có tới hàng chục dự án với hàng nghìn căn hộ, tình trạng quá tải ở khu vực này là điều không thể tránh khỏi.

Vietnamnet