TTO - Từ bị hành chính hành, cho đến anh nhân viên đánh máy bị tai bay vạ gió, là dân kinh doanh, hay ông thầy giáo... đều có cách cầu mong qua mâm ngũ quả...