Trong mỗi mùa giải World Cup, sẽ có một linh vật được thiết kế riêng, vừa mang những điểm đặc trưng đại diện cho nước chủ nhà, vừa đề cao tinh thần thể thao. Cùng điểm qua các linh vật đã đi vào lịch sử World Cup.