Quan hệ nhiều hơn là một trong những cách hay để giúp quý ông thoát cảnh “chưa đến chợ đã hết tiền”.