VTV.vn - Ấn Độ vừa trở thành một trong số ít những nước phát hiện ra được hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời.

Việc xác nhận ngoại hành tinh là bước tiến mới của ngành thiên văn học Ấn Độ. (Ảnh: Inquisitr)

Theo đó, các nhà khoa học Ấn Độ vừa phát hiện ngoại hành tinh cách Trái đất 600 năm ánh sáng. Hành tinh này có khối lượng gấp 27 lần Trái đất và bán kính gấp 6 lần Trái đất.

Hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao tương tự Mặt trời và một năm chỉ kéo dài 19,5 ngày. Do hành tinh này gần sao chủ hơn 7 lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh này có thể tương đương 600oC, quá nóng và khô để sự sống phát triển.

Nghiên cứu mới đã đưa Ấn Độ trở thành một trong số những nước phát hiện hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời.