Có những khoảnh khắc thoát nạn một cách kì diệu của con người mà chúng ta không thể tin vào mắt mình.

Ảnh động: Thoát nạn vì... "thần chết" ngủ quên! - 1

Vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ảnh động: Thoát nạn vì... "thần chết" ngủ quên! - 3

Đôi khi "nhanh một giây cứu cả một đời".

Ảnh động: Thoát nạn vì... "thần chết" ngủ quên! - 5

Chàng trai may mắn và chiếc đệm thần kỳ.

Ảnh động: Thoát nạn vì... "thần chết" ngủ quên! - 7

Trẻ con luôn làm những việc không thể ngờ đến được.

Ảnh động: Thoát nạn vì... "thần chết" ngủ quên! - 9

Phải nhanh mắt nhanh chân như vậy chứ.

Ảnh động:

Các “ông giời con“ tẽn tò khi muốn làm một cái gì đấy mà làm mãi không đươc.