Hồi ký của Nhật Hoàng Hirohito hồi tưởng về Chiến tranh thế giới thứ 2 và bản sao duy nhất hiện có đã được Bonhams đưa ra bán đấu giá tại New York và thu về 275.000 USD.

Ảnh: Japan Times

Tài liệu 173 trang này đã được Nhật Hoàng Hirohito đọc cho trợ lý viết ngay sau Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng Minh Douglas MacArthur chính là người yêu cầu Nhật Hoàng viết hồi ký.

Ông Hidenari Terasaki - phụ tá của Nhật Hoàng và là nhà cựu ngoại giao từng phiên dịch khi Nhật Hoàng gặp Tướng MacArthur, là người chép lại bản hồi ký.

Bản dịch tiếng Anh của hồi ký được người vợ Mỹ của ông Terasaki là Gwen Terasaki cất giữ khi ông qua đời vào năm 1951. Sau đó, bà giao lại cho con gái Mariko Terasaki Miller và gia đình bà.

Hoàng Hải (Ban Thời sự)