Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên đến hết tháng 12/2017 tổng số nợ còn 1.304 tỷ đồng, chiếm 3,9% kế hoạch thu.

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội chủ động nộp tiền nợ đọng bảo hiểm sau thanh tra. Dương Ngọc/TTXVN

Để tăng cường giải quyết khối nợ BHXH, BHYT, BHXH thành phố Hà Nội tích cực phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.478 đơn vị với số tiền nợ là hơn 1.113 tỷ đồng. Sau thanh tra, kiểm tra, BHXH Hà Nội thu hồi được hơn 557 tỷ đồng, cũng như ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính 7 đơn vị có số nợ hơn 189 triệu đồng; gửi 184.069 văn bản đôn đốc đến các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH và trực tiếp đôn đốc thu tại 5.400 đơn vị, doanh nghiệp, thu hồi được 1.400 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức 93 cuộc tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật lao động, BHXH, BHYT tới các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người lao động tại 30 quận, huyện.

Đồng thời, hằng tháng, BHXH Hà Nội công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện truyền thông, báo chí. BHXH thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, tăng cường chỉ đạo công tác thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn; phối hợp với cơ quan Thuế khi thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp lồng ghép nội dung thu BHXH, BHYT và yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền nợ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

XC/Báo Tin tức