“Bắt vở” con người qua thói quen sinh hoạt hàng ngày.