Chàng tân binh của Barca đã cho thấy sự thân thiện khi anh tìm mọi cách để fan có thể chụp selfie với mình dù trước đó nhân viên an ninh đã ngăn cản.