Do quy chế còn có những điểm chưa phù hợp với Luật báo chí nên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Quyết định thu hồi.

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1704/QĐ-UBND thu hồi Quy chế phát ngôn của tỉnh vừa bàn hành hôm 29-9, do ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký thay.

Lý do thu hồi được nêu rõ: “Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 có những điểm chưa phù hợp với Luật báo chí và Nghị định số 09/2017 ngày 29-2-2017, của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Nếu giữ quy định phải xin ý kiến trong Hội nghị thì truyền hình trực tiếp sẽ "bó tay". (ảnh Trần Vũ)

Trước đó, sau khi ban hành quy chế phát ngôn mới (Quyết định 1672/QĐ-UBND nêu trên), nhiều nhà báo đã phát hiện và phản ảnh quy định vượt luật Báo chí tại khoản 3, điều 9 của Quy chế này.

Điều khoản này quy định phóng viên muốn trích đăng ý kiến trong các cuộc trao đổi, gặp gỡ và cả hội nghị, hội thảo phải được sự đồng ý của người phát biểu ý kiến đó. Các phóng viên phản biện quy định vậy là vượt Luật, vì Điều 40, Luật báo chí chỉ quy định phóng viên không được chuyển những ý kiến phát biểu trong hội nghị, hội thảo… thành bài phỏng vấn.

TRẦN VŨ