Các đơn vị quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Rastan, Homs.