Tôi mới mua xe, không biết cách hạ thấp gối tự đầu để phù hợp với tư thế lái, nhờ hướng dẫn (Nguyễn Cường).

Xin cám ơn.