Các bố mẹ hoàn toàn có thể tham khảo ông bố này, áp dụng đam mê hoặc ngành nghề của bản thân vào việc... nhổ răng cho con đó! :D