Nhân tướng học nêu ra 25 tướng tâm tốt, chỉ những người phúc quý phúc hậu mới có.
Người có khuôn mặt hung ác nếu biết khởi tâm từ bi, nuôi dưỡng thiện quả thì tướng xấu đó chẳng bao lâu sẽ trở thành tướng tốt, vận hung cũng hóa cát tường. Vậy nên mới nói tướng mạo chính là tấm gương phản chiếu lòng người.

Baoduhoc