Hai cái "cột" mới có khi còn chắc hơn cột cũ ấy nhỉ?
Xe này chắc chạy thẳng đường không sợ lệch.
Nhiều bánh đi mới an toàn nhé.
Bỏ bớt bánh đi cho dễ lái ấy mà.
Vẫn đủ giờ đấy chứ, có thiếu số nào đâu.
Khung này thì chắc chắn phải biết.
Vòi nhỏ thế này cho đỡ tốn nước.
Cách là quần áo của các sinh viên.
"Sofa" nào sang hơn được nữa đây.
Vừa có xúc xích ăn vừa có nước uống luôn nhé.
Vẫn học hành chăm chỉ lắm các ông ạ.
Sáng tạo cho một bữa tối lãng mạn.
Dùng tạm đúng màu là được ấy mà.
Dùng thế này cho tiện cũng được chứ sao.
Sự sáng tạo là vô đối.