Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.

cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 1
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 2
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 3
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 4
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 5
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 6
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 7
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 8
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 9
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 10
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 11
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 12
cham 1.000 goc buoi, lao nong hoa binh du thu 3 ty dong don tet hinh 13