- Hai bộ cánh có màu sắc trang nhã, kiểu dáng như công chúa giúp cựu người mẫu dịu dàng hơn so với hình ảnh bốc lửa quen thuộc.

chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 1
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 2
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 3
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 4
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 5
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 6
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 7
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 8
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 9
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 10
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 11
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 12
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 13
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 14
chan ho bao, phuong mai bat ngo nu tinh voi dam mau nude hinh 15