Ôm tất cả những chiến công kỳ tích/ Ngàn Nưa ơi vẫn nguyên vẹn Vua bàCưỡi voi trắng và cưỡi cơn sóng dữ/ Để đất nước mình mãi mãi hát tình ca.

Chiều Ngàn Nưa tôi đưa em đi hội Đất Rồng Tiên con cháu tụ nhau về Đất linh khí mãi còn nguyên linh khí Để người về ấm áp mãi tình quê

Ôi đất nước bên Biển đông hùng vĩ Dáng ngựa phi cùng dáng núi kiêu hùng Cây vẫn thế ngàn năm che chở Núi vẫn cao đầu sừng sững gánh non sông

Ôm tất cả những chiến công kỳ tích Ngàn Nưa ơi vẫn nguyên vẹn Vua bà Cưỡi voi trắng và cưỡi cơn sóng dữ Để đất nước mình mãi mãi hát tình ca.

Đầu 2018 Nguyễn Đăng Tấn