Sau hơn một tháng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT) được công bố để lấy ý kiến của nhân dân, giáo viên, nhà khoa học…, có nhiều ý kiến lo lắng về khả năng tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai chương trình mới từ đầu năm học 2018 - 2019.

Dự kiến năm học 2018-2019 sẽ triển khai chương trình mới đối với lớp 1, lớp 6, lớp 10. Ảnh internet.

Về vấn đề này, GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình GDPTTT cho biết: Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, Ban Phát triển Chương trình kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình mới theo từng bước, cụ thể như sau: Trong năm học 2018 - 2019, cho triển khai đại trà chương trình mới ở lớp 1; thực nghiệm ở lớp 2, lớp 6 và lớp 10.

Trong năm học tiếp theo, triển khai đại trà ở lớp 2 và lớp 6, dạy thực nghiệm lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Năm thứ ba, triển khai đại trà ở lớp 3, lớp 7, lớp 10… Đến năm học 20122 - 2023, Chương trình mới sẽ được dạy ở tất cả các lớp theo đúng thời hạn Nghị quyết 88 của Quốc hội đề ra.

GS Thuyết nhận định: Với thời gian đã đề ra, các địa phương sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị giáo viên, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất để từng bước đáp ứng được yêu cầu của Chương trình mới.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể chưa giảm tải so với chương trình cũ. GS Nguyễn Minh Thuyết giải thích: Chương trình Giáo dục phổ thông mới chỉ là bộ khung của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Để đánh giá mức độ nặng nhẹ của Chương trình GDPTTT, cần phải có chương trình cụ thể của các môn học. Tuy nhiên, GS Nguyễn Minh Thuyết cũng đưa ra bảng so sánh về số lượng môn học và hoạt động giáo dục (HĐGD) như sau:

GS Thuyết cũng khẳng định: Chương trình mới đã giảm số môn học, thời lượng học so với Chương trình hiện hành và còn thấp hơn chương trình các nước. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến phê bình, Ban Phát triển Chương trình dự kiến báo cáo Hội đồng Thẩm định Quốc gia không tổ chức dạy môn Thế giới công nghệ ở các lớp 1, 2; chỉ bắt đầu dạy Tin học và Tìm hiểu công nghệ từ lớp 3.

Điều này cũng nhằm giảm áp lực phải trang bị phòng máy tính cho các trường tiểu học ngay từ năm đầu tiên triển khai chương trình mới. Số giờ học ở các lớp 8, 9, 10 cũng sẽ được nghiên cứu để giảm xuống dưới 30 tiết/tuần.

Đỗ Hòa