Những người ăn xin ở Dubai trung bình kiếm được 55 triệu đồng/ngày, thậm chí, có những người sau vài năm ăn xin mua được siêu xe.