Hơn 2 tháng đội vương miện Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh gắn liền với nhiều tai tiếng hơn là sự nổi tiếng.

Clip 2 tháng đội vương miện Hoa hậu Đại dương đầy tranh cãi của Lê Âu Ngân Anh