'Nguyên nhân những cái chết trên bàn nhậu'
TTO - Đó là đề tài 'lựng án lùi sĩ' của tui, vì vậy cho phép tui Tết này không nhậu để hoàn thành lựng án, góp phần giảm thiểu những cái chết lãng nhách trong bàn nhậu...

Báo Tuổi Trẻ