Công nghệ VAR bắt việt vị như thế nào
Việc áp dụng công nghệ VAR giúp trọng tài xác định chính xác hơn các tình huống việt vị "nhạy cảm" mà hai trọng tài biên không nhận thấy.

VnExpress