Sợ bị khóa SIM, người dân đổ xô đăng ký thông tin thuê bao
Sau thời điểm ngày 24/4/2018, các thuê bao không đăng ký thông tin chính chủ sẽ bị xử lý theo tinh thần của Nghị định 49 về quản lý thuê bao di động.

Việt Báo