50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam có doanh thu gần 1 tỷ USD
50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn có tổng doanh thu 20.676 tỷ đồng (tương đương 936 triệu

Việt Báo