Trước sức ép từ Samsung, Apple cần những tuyên ngôn sáng tạo mạnh mẽ hơn
Những chiếc iPhone 8 vẫn đi theo cùng một ngôn ngữ thiết kế với iPhone 7. Thêm mặt kính, nhưng cùng một kích cỡ màn hình, cùng những đường nét bo tròn quen thuộc.

GenK