Thiên hà A1689B11 – thiên hà làm lung lay học thuyết Big Bang
Còn nhiều câu hỏi khác mà thuyết Big Bang vẫn chưa giải thích được. Điều gì đã xảy ra trước Big Bang? Liệu có gì khác tồn tại ngoài vũ trụ?

Đại Kỷ Nguyên