Google Pixel 2 sẽ có màu 'có vẻ xanh' mới
Một rỏ rỉ mới đây cho thấy Google Pixel 2 năm nay sẽ có thêm màu mới là "kinda blue".

GenK