Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang vừa bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo thông tin từ Ủy ban chứng khoán nhà nước, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang bị phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang bị phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty bị phạt với tổng số tiền tiền 7.500.000 đồng do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng, quyết định xử phạt này có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Trước đó, Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương cũng bị phạt tiền 7.500.000 đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Ninh Lan