Để đảm bảo an toàn đối với công trình xây dựng trong mùa mưa bão và phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng loạt các công trình cẩu tháp có nguy cơ mất an toàn.

Đó là các cẩu tháp thuộc công trình Hòa Bình Green Đà Nẵng, V.N Holiday, Wyndham Soleil Đà Nẵng...

Trong quá trình kiểm tra, Sở đã phát hiện một số công trình xây dựng chưa có văn bản chấp thuận lắp đặt theo quy định tại Quyết định 4944/QĐ-UBND năm 2015 của UBND TP Đà Nẵng nhưng đã lắp đặt cần trục tháp.

Trước đó, ngày 6/10, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên công trình, nhất là đơn vị quản lý vận hành cẩu tháp chấp hành nghiêm quy định về an toàn lao động, đặc biệt an toàn cần trục tháp khi có bão theo quy định tại Quyết định 4944/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phố và Thông báo số 8457/TB-SXD ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng; hồ sơ lắp dựng, vận hành cần trục tháp đã được Sở Xây dựng chấp thuận và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị APEC.

Với các đơn vị đã được Sở Xây dựng ra văn bản chấp thuận việc lắp dựng cẩu nhưng chưa hoàn thành việc lắp dựng hệ thống hạ đối trọng, phải khẩn trương lắp dựng đầy đủ hệ thống này theo hồ sơ lắp dựng, vận hành cần trục tháp được chấp thuận. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 09/10/2017. Quá thời hạn này mà đơn vị quản lý, sử dụng cần trục tháp không triển khai thực hiện, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở xử phạt hành chính theo quy định, đình chỉ thi công; đồng thời thu hồi văn bản đã chấp thuận, buộc tháo dỡ cần trục tháp theo quy định.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao APEC, chính quyền thành phố yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành cần trục tháp thực hiện việc hạ thấp tay cần xuống mức thấp nhất có thể, neo giằng vào sàn cao nhất và tháo dỡ đối trọng như biện pháp phòng chống bão cho cẩu tháp khi cấp bão đến cấp 12. Thời gian hoàn thành việc hạ, neo giằng tay cần và hạ đối trọng chậm nhất trước ngày 01/11/2017.

Hiện nay, các đơn vị chưa được Sở Xây dựng chấp thuận lắp dựng phải tháo dỡ ngay toàn bộ cần trục tháp, hoàn thành trước ngày 15/10/2017.