VOV.VN - Shakira có thể là người nổi tiếng nhất nhưng khó lòng giành ngôi Hoa hậu trong cuộc chiến nhan sắc giữa dàn Wags Barca vs Chelsea.

dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 1
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 2
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 3
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 4
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 5
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 6
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 7
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 8
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 9
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 10
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 11
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 12
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 13
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 14
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 15
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 16
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 17
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 18
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 19
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 20
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 21
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 22
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 23
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 24
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 25
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 26
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 27
dai chien wags barca vs chelsea: shakira "chim nghim" giua dan my nhan hinh 28