Lượng rau còn dư được chị Ngọc Anh mang ra chợ bán, thu về số tiền đủ mua vé máy bay về thăm Việt Nam. - Ngôi sao

Lượng rau còn dư được chị Ngọc Anh mang ra chợ bán, thu về số tiền đủ mua vé máy bay về thăm Việt Nam.