Nghe nhảy cầu thì dễ thực hiện lắm, nhưng thực tế thì không đơn giản như mình nghĩ.

Sự tình cờ khiến ai nhìn cũng phải bất ngờ

Những bức ảnh hài hước đến khó đoán, phải xem đi xem lại đến lần thứ hai may ra mới nhận ra được.