Yên tâm đi, giấu "hàng" thế này không ai phát hiện ra đâu.
Chị em tốt là phải như thế này chứ.
Thanh niên càng cấm cái gì làm cái đấy.
Thôi đi cô kia, định "hù" tôi đấy à?
Mấy khi có nắng, tranh thủ phơi cho khô người đi.
Sướng chưa, được ngủ cùng vợ cả với "vợ hai" luôn.
Nếu gọi mãi không dậy thì nên dùng cách này cho nhanh.
Mới mua xong đội luôn lên đầu cho khỏi cầm thôi mà.
Tết đến nơi rồi, chuẩn bị quà Tết thôi các ông.
Wow, chân ở đâu ra mà thừa thế kia cô em?
Xe này chắc phải nằm trên mui để lái thôi.
Em "bao" luôn cả dãy ghế này rồi nha mọi người.
Vui thôi chứ đừng vui quá thế này chứ.
Hành động kỳ quặc của cô gái.
Anh em cười tươi lên tôi chụp bức ảnh kỷ niệm nào.