Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa có báo cáo giải trình về việc kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2017 (01/01-31/03/2017) sụt giảm và ghi nhận mức lỗ gần 41 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của HVG giảm gần ½ so với cùng kỳ năm trước, chỉ 2.949 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 11% xuống còn 266 tỷ đồng.

HVG cho biết, doanh thu từ thức ăn chăn nuôi giảm do không đủ nguồn cung cấp cá giống, nông dân buộc phải cắt giảm sản lượng nuôi trồng, nhu cầu tiêu thụ thức ăn từ đó giảm theo.

Bên cạnh đó là giá cá nguyên liệu tăng do sản lượng thiếu hụt. Giá xuất khẩu cá fillet cũng tăng mạnh do cung không đủ cầu. Công ty chủ động giữ hàng, không bán ngay ra thị trường để chờ ký những hợp đồng giá cao. Doanh số quý 2 sụt giảm 45%, tuy nhiên, phần sụt giảm này sẽ được bù đắp trong quý 3 và quý 4 sắp tới.

Điểm tích cực là doanh thu hoạt động tài chính tăng 61%, đạt 44 tỷ đồng chủ yếu là khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh. Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong quý này giảm 12%, còn 151 tỷ đồng. HVG cho biết, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm được 19% so với quý 2/2016. Tính đến 31/3/2017, số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) đã giảm được 7,3% so với đầu kỳ, tương đương 640 tỷ đồng.

Dù vậy, việc vay nợ lớn khiến cho khoản chi phí lãi vay chiếm chi phí lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HVG.

Ngoài ra, chi phí bán hàng trong kỳ tăng 15% lên mức 139,6 tỷ đồng chủ yếu là do tăng chi phí lương thưởng cho bộ phận bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% lên 54 tỷ đồng chủ yếu là do chi phí dự phòng phải thu khó đòi và chi phí lương thưởng cho bộ phận quản lý.

Ảnh hưởng của các yếu tố trên làm lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 42 tỷ đồng so với cùng kỳnăm trước và ghi nhận mức lỗ 41 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, HVG chỉ ghi nhận lãi sau thuế vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 31 tỷ đồng. Điều này khiến cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 20.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng trở nên thách thức.