(Kiến Thức) - Tại vùng đất hoang dã phía Bắc Nam Mỹ có rất nhiều hang động kỳ lạ, nó đủ lớn để con người có thể đi qua. Thế nhưng, những hang động không được hình thành bởi con người, hay bất kỳ quá trình thay đổi địa chất nào.