Dubai chính thức là thành phố đầu tiên trên thế giới có font chữ cho riêng mình trong các ứng dụng của Microsoft. Hiện tại, bạn đã có thể sử dụng Dubai Font thông qua phần mềm Microsoft Office 365.

Dự án phát triển font chữ riêng cho thành phố Dubai được quản lý bởi thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dubai Font kết hợp cả chữ Ả-rập lẫn Latin, vì vậy về cơ bản thì ở Việt Nam nếu thích bạn vẫn có thể sử dụng. Tất cả các cơ quan chính phủ của Dubai hiện tại đều đã chuyển qua dùng font chữ này.

Font Dubai không chỉ đơn thuần là font chữ, theo thái tử nó còn là sự thể hiện cảm xúc không biên giới và giới hạn. Cảm xúc là sức mạnh và sự tự do, thể hiện chính con người của bạn.

Theo Engadget