(ĐTCK) CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 và giải trình về việc lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo kết quả quý I/2017, doanh thu FIT đạt 405,48 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái (578,85 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hơn 18 tỷ đồng, giảm 62,5% so với cùng kỳ (48,1 tỷ đồng).

Nguyên nhân của việc suy giảm mạnh, theo FIT là do doanh thu tài chính giảm 21,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 38% từ 55,12 tỷ đồng trong quý I/2016 xuống 33,93 tỷ đồng trong quý I/2017; trong khi chi phí bán hàng tăng 14,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 34% do Công ty mẹ và các công ty con tập trung toàn bộ các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống, nghiên cứu, phát triển và quảng bá các sản phẩm mới, mở rộng quy mô và thị phần.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết trong quý I/2017 chưa khả quan (giảm 4,4 tỷ đồng), đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên mới đây, FIT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần là 2.513 tỷ đồng; 159 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất và 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ.

Đồng thời, Công ty cũng đã thông qua phát hành 3 triệu cổ phiếu cho CBCNV với giá phát hành 10.000 đồng/CP và dự kiến chia cổ tức ở mức 0% do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Dựa vào nghị quyết Đại hội thông qua, mới đây, CTCP Đầu tư Dũng Tâm, cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch HĐQT FIT đã mua vào 10 triệu cổ phiếu FIT. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu tại FIT lên 77,11 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 30,27%.

Dù kết quả quý I/2017 không mấy khả quan nhưng sau 6 phiên giảm liên tiếp, FIT đã có cú đảo chiều mạnh trong phiên đầu tiên của tháng 3/5 khi đóng cửa tại mức giá trần 4.410 đồng/CP, tăng 6,8% với khối lượng khớp lệnh 789.490 đơn vị và dư mua trần hơn 4 triệu đơn vị.

T.T