25% doanh thu bán trang phục Ashe Quán Quân sẽ được dùng làm từ thiện
Số tiền người chơi bỏ ra mua trang phục Ashe quán quân sẽ không chỉ giúp tăng tiền thưởng của giải đấu CKTG mà còn được dùng làm từ thiện

Game4V