Không phải Tư Mã Ý, trong Chiến Thần Vô Song, chính người chơi mới là kẻ chấm dứt thời kỳ Tam Quốc
Hành trình “đạp đổ” mọi thế lực để viết lại lịch sử của người chơi dù không hề dễ dàng nhưng lại mang đến trải nghiệm đầy thú vị và rất đáng mong đợi.

GameK