Rules of Survival: AI - bot chính thức được NPH thừa nhận có thật, mục đích là để diệt hack
AI - bot là trí tuệ nhân tạo được nhà sản xuất cố tình cài vào game nhằm thực hiện những mục đích khác nhau, Rules of Survival không phải ngoại lệ.

GameK