Phát hiện lỗi làm choáng toàn bản đồ của Irelia mới cực kỳ bá đạo
Lại là Vandiril – anh chàng chuyên đào bới những sai lầm của Riot trong từng bản cập nhật, lần này là lỗi xuất hiện trên vị tướng Irelia vừa được làm lại:

Game4V