Với các cảm biến bằng camera quang học, những chiếc ghế có thể tự động quay lại vị trí ban đầu chỉ bằng tiếng vỗ tay.