(Kiến Thức) - Cấm xe lưu thông vào giờ cao điểm, cấm xe theo biển số... là những giải pháp quản lý các phương tiện cá nhân, tránh ùn tắc giao thông ở Philippines.