Năn nỉ bạn gái vào nhà nghỉ bằng câu "anh không làm gì đâu"
Các thanh niên có người yêu hãy nghe lời anh cho rõ nhé, đừng cứ mệt là ghé nhà nghỉ, kẻo hối hận không kịp.

Kiến thức