Đan Lê: Tôi không có nhu cầu kiểm soát chồng nữa
Đan lê khẳng định không có nhu cầu kiểm soát chồng nữa, vì suy nghĩ của bản thân đã thay đổi và vì chồng đã tạo được niềm tin với vợ.

Báo mới