6 tai nạn cháy nổ trên phim trường từng gây ám ảnh một thời gian dài
Vụ cháy phim trường tại New York mới đây đã một lần nữa đặt ra câu hỏi về sự an toàn của các phim trường trong quá trình làm phim.

Kênh 14