Ca sĩ Họa Mi kể về tai tiếng 'tham phú phụ bần' nghệ sĩ Tấn Quốc
Họa Mi được mời sang Pháp trình diễn trong chương trình Tết dành cho người Việt xa xứ vào năm 1988 và... không trở về. Từ đó, chị gánh chịu tai tiếng 'bỏ chồng, tham phú phụ bần' theo đuổi gần hai thập niên.

Thanh Niên