Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các trường tổ chức lễ khai giảng không quá 45 phút
Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, trong đó lưu ý lễ khai giảng không được diễn ra quá 45 phút.

Báo mới