Thiếu niên kiên trì 'gấp' robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn
Em Đặng Quang Hiệp - học sinh lớp 10 trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong suốt 9 tháng và dùng hơn 550 tờ giấy A4 để thực hiện mô hình robot phức tạp cao gần 2 mét.

Tin tức

Để chọn đúng người TÀI

Giáo dục Thời đại