Học trò bán trú người Mông say mê trồng rau sạch
Đã 5 năm nay, vườn rau của các em học sinh ở ngôi trường vùng biên Tri Lễ, huyện Quế Phong luôn xanh tốt, giúp các em cải thiện bữa ăn và rèn kỹ năng sống.

Báo mới