Thầy Điệp hiến đất xây trường
Để ngôi trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Cang (huyện Nam Trà My) được xây dựng khang trang, thầy giáo Nguyễn Khắc Điệp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai (huyện Nam Trà My) hiến 600m2 đất để xây trường.

Báo mới