Trường học Anh cấm giáo viên chấm điểm
Hiệu trưởng cho rằng việc chấm điểm sẽ dần hủy hoại sự tự tin của học sinh. 

VnExpress