Trường đại học cảnh báo fanpage không chính thức
Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ra thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của trường về một fanpage không thuộc sở hữu của trường này.

Thanh Niên


Ý nghĩa giờ chào cờ

Báo mới