Học ở mỗi người, mọi nơi
Thông qua những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, tiến sĩ Bùi Trần Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhấn mạnh đến các kỹ năng cần thiết đối với lớp trẻ hiện đại.

Thanh Niên