Chuyển giao chương trình đào tạo nghề Úc cho các trường nghề Việt Nam
Ngày 20/1/2018, Tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo

Việt Báo


Học sinh lại bị đánh

Báo mới