Bài phát biểu tổng kết năm học 2018 sâu sắc của hiệu trưởng
Năm học 2018 sắp kết thúc với buổi lễ tổng kết đáng nhớ. Những bài phát biểu là một phần không thể thiếu tại buổi lễ tổng kết. Dưới đây là mẫu bài phát biểu tổng kết của hiệu trưởng.

Báo mới